calculator-385506_1920.jpg

PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS

Paquets de serveis de Blanqueig de Capitals

PAQUET 1. MANUAL COMPLET DE PREVENCIÓ PBC/FT

Fase 1. Protocol de Prevenció del Blanqueig de Diners i Valors i  del Finançament del Terrorisme

 • Estudi de Risc Individual

 • Mesures de diligència deguda 

 • Detecció, anàlisi i comunicació d'operacions sospitoses

 • Protecció de Dades

 • Mesures restrictives

 • Auditories

 • Plans de formació

 • Mecanismes de control intern

Fase 2. Informes, polítiques i protocols

 • Estudi de Risc Individual (ERI)

 • Protocol de l'Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) i del representant davant la UIFAND,

 • Protocol del Canal de Denúncies Intern,

 • Política d’admissió de clients,

 • Política identificació i classificació de clients,

 • Protocol d’operacions sospitoses,

 • Manual d'aplicació de mesures restrictives,

 • Formularis:         ​

  • Formularis Know your customer (KYC),

  • Qüestionari d’identificació de representant autoritzat,

  • Declaracions jurades del beneficiari efectiu,

  • Declaracions jurades de Persones Políticament Expossades, 

  • Formularis per a declaracions d'operacions sospitoses

  • Formularis de comunicacions de mesures restrictives,

  • Comunicació del nomenament del OCIC i del representant davant la UIFAND

Fase 3. Formació i certificació del personal


PAQUET 2. ESTUDI DE RISC INDIVIDUAL (ERI)

 • Identificació dels riscos,

 • Anàlisi de riscos i mapa de riscos,

 • Pla d’actuació,

 • Elaboració de l'Informe ERI.

PAQUET 3.- ASSESSORAMENT A L'OCIC I REPRESENTANT UIFAND

 •    Reunions periòdiques de seguiment

 •    Consultoria personalitzada

 •    Assessorament al representant davant UIFAND


PAQUET 4.- PLANS DE FORMACIÓ ANUALS

 • A l'Òrgan d’Administració

 • A l'Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC)

 • Als treballadors

PAQUET 5.- PROTOCOLS O POLÍTIQUES ESPECÍFIQUES

 

©2020 por Mi Sitio. Creada con Wix.com