pexels-cup-of-couple-6177604_edited.jpg

PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE DINERS I VALORS, I DEL FINANÇAMENT DEL TERRORISME

A KLAB COMPLIANCE som especialistes en matèria de Prevenció de Delictes i de Blanqueig de Capitals.
En aquest sentit, l'equip de KLAB ajudem i acompanyem als nostres clients a adaptar-se a la normativa nacional en matèria de prevenció, per tal d'alinear-se a les exigències legals i a evitar futures implicacions que puguin suposar sancions penals o administratives.

 

ESTUDI DE RISC INDIVIDUAL

Informe de Risc Individual

Elaboració d'un Informe d'Estudi de Risc Individual (ERI) relatiu als riscos inherents de la companyia amb relació al delicte de blanqueig de capitals, per tal de determinar els mecanismes de mitigació de riscos i resultar un risc residual baix o inexistent.

MANUAL DE PROCEDIMENTS

Manual pràctic

Manual pràctic dels procediments i mecanismes de compliment de les obligacions en matèria de Prevenció del Blanqueig de Capitals. 

Protocols i polítiques específiques prevenció.

FORMACIÓ

Programa de formació anual

Certificació del programa de formació  als membres de la companyia en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals. Metodologia basada en formació teòric-pràctica i sistema de qualificació a través de test de coneixements.    

Acreditació de la comunicació del Manual de Procediments relatiu a la normativa interna en matèria de Prevenció de Blanqueig a la companyia.

REVISIÓ ANUAL

Informe de revisió

Elaboració de l'informe anual de revisió de la situació actual de l'entitat, respecte dels seus models i mecanismes de prevenció de blanqueig de capitals implementats anteriorment. 

Actualització de l'Estudi de Risc Individual (ERI) i valoració de la situació actual, vers de la necessitat de nous protocols o polítiques addicionals.

ASSESSORAMENT I CONSULTORIA

Consultoria personalitzada

Assessorament continuo de professional expert en la matèria, per consultes diàries i situacions quotidianes en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals. 

Reunions periòdiques de seguiment amb l'Òrgan de Control Intern i de Comunicació (OCIC, convocatòries i actes de reunions, i assessorament personalitzat.