Perquè necessita la teva empresa un Model de Compliance?

Segons la World Compliance Association, el Corporate Compliance és <<un conjunt de procediments i bones pràctiques adoptades per les organitzacions per identificar i classificar els riscos operatius i legals als quals s'enfronten i establir mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant d'aquests>>.


En aquest sentit, avui dia els models de Compliance estableixen una estructura integral estratègica de governança, gestió de riscos i compliment normatiu, que les entitats utilitzen per a evitar problemes d'estabilitat i garantir la continuïtat de la seva activitat a llarg termini.


Es tracta de donar compliment a les obligacions legals i normatives, i garantir, en general, un bon govern corporatiu, implementant una determinada ètica empresarial i de transparència, per tal de: identificar, prevenir i gestionar els riscos i les oportunitats que té l'entitat, donant resposta a les mancances de l'entitat i eradicant o mitigant els riscos que es presenten.


Els riscos a prevenir són aquells que tenen conseqüències per a l'entitat amb relació a la responsabilitat penal i/o administrativa que pugui esdevenir com ara les multes o altres sancions, les pèrdues de negoci per contractes no executables, l'exclusió de licitacions o subvencions públiques, o fins i tot, el mal reputacional que l'entitat pot patir.

L'entorn legislatiu en què l'empresa desenvolupa la seva activitat és abundant, complex i canviant. De la mateixa manera, les autoritats i organismes reguladors tenen un nivell de control més gran i el focus posat en aquestes qüestions.


Tot això, lligat a l'imminent naixement internacional del Corporate Compliance i els canvis de regulació Andorrana en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals, fan necessària la incorporació d'aquesta estructura a les organitzacions.


Si afegim els recents escàndols empresarials i l'increment internacional de la sensibilitat social respecte de l'ètica dels negocis, la majoria d'organitzacions públiques i privades als països veïns, internalitzen estàndards ètics i legals com protocols de bon govern d'obligat compliment.


El futur d'Andorra és també aquest. No només pel que fa al compliment normatiu, sinó amb l'objectiu d'implementar dins les organitzacions, estructures que optimitzin la rendibilitat del negoci, i facin disminuir qualsevol classe d'incompliment que es pugui traduir en pèrdua.


Perquè, tot això del Compliance, va més enllà del compliment normatiu.


Cristina Prados Ruiz, Asesora Corporate Compliance15 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo