pexels-cup-of-couple-6177617_edited.jpg

PROTECCIÓ DE DADES I PRIVACITAT

A KLAB COMPLIANCE som especialistes en matèria de Protecció de Dades Personals, i qüestions relatives a la Privacitat.
En aquest sentit, l'equip de KLAB ajudem i acompanyem als nostres clients a adaptar-se a la normativa nacional i europea vigent en aquesta matèria, per tal d'alinear-se a les exigències legals i a evitar futures implicacions que puguin suposar sancions administratives quantioses.

 

REGISTRE D'ACTIVITATS DEL TRACTAMENT

Informe de Registre d'Activitats

Realitzem la tramitació d'inscripció de fitxers de dades davant l'Agència de Protecció de Dades d'Andorra (APDA). 

Elaborem el Registre intern d'Activitats del Tractament (RAT) en compliment de la nova normativa en matèria de Protecció de Dades nacional alineada als estàndards europeus. 

ANÀLISI DE RISCOS

Informe d'Anàlisi de Riscos

Elaboració d'un Informe d'anàlisi de les activitats del tractament que es porten a terme a la companyia, per tal de determinar el risc inherent, els mecanismes de mitigació i el risc residual.

AVALUACIÓ D'IMPACTE

Informe d'Avaluació d'Impacte

Elaboració d'un informe d'avaluació d'aquelles activitats del tractament que suposen un alt risc pels drets i llibertats de les persones, per tal de garantir la legitimitat i adequació del tractament d'aquestes dades personals a la companyia.

MANUAL DE PROCEDIMENTS

Manual pràctic

Manual pràctic dels procediments i mecanismes de compliment de les obligacions en matèria de Protecció de Dades Personals. 

Protocols i polítiques específiques de tractament de dades personals.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Designació de professional

Designació d'un professional expert que serà la persona de referència per a la companyia en la matèria, i que participarà en totes les qüestions relatives a Protecció de Dades. 

FORMACIÓ

Programa de formació

Certificació del programa de formació  als membres de la companyia en matèria de Protecció de Dades & Privacy. Metodologia basada en formació teòric-pràctica i sistema de qualificació a través de test de coneixements.    

Acreditació de la comunicació del Codi de Conducta relatiu a la normativa interna en matèria de Privacitat a la companyia. 

REVISIÓ ANUAL

Informe de revisió

Elaboració de l'informe anual de revisió de la situació actual de l'entitat, respecte dels seus models i mecanismes d'activitats del tractament implementats anteriorment. 

Adequació a la condició actual i a les activitats del tractament presents de la companyia, per tal d'adaptar els processos i mecanismes de mitigació i compliment de la normativa.

ASSESSORAMENT I CONSULTORIA

Consultoria personalitzada

Assessorament continuo de professional extern en consultes diàries i situacions quotidianes en matèria de Protecció de Dades & Privacy.

Reunions periòdiques de seguiment, convocatòries i actes de reunions, i assessorament personalitzat.