laptop-1209008_1280.jpg

CORPORATE COMPLIANCE

Paquets de serveis de Compliance

PAQUET 1.- IMPLEMENTACIÓ DEL MODEL DE COMPLIANCE 

Fase 1. Elaboració d'informes

 •   Informe de Diagnòstic i mapa de riscos

 •    Informe de Suggeriments i pla d’acció

Fase 2. Creació del Codi de Conducta i protocols

-   Protocols transversals:

 • Política de Compliance

 • Protocol de l'Òrgan de Control Intern (OCI) o Comitè de Compliance

 • Protocol del Canal de Denúncies/Canal Ètic

-  Polítiques específiques

Fase 3. Formació presencial o online

Fase 4. Informe final de Diagnòstic


PAQUET 2.- ASSESSORAMENT AL COMITÈ DE COMPLIANCE

 •    Reunions trimestrals de seguiment

 •    Elaboració de Convocatòria

 •    Elaboració de l'Acta de la reunió


PAQUET 3.- GESTIÓ DEL CANAL ÈTIC O WHISTLE-BLOWING 

 •    Gestió del canal

 •    Elaboració d'informes de denúncies i elevació al Comitè de Compliance

 •    Elaboració de informes anuals de denuncies


PAQUET 4.- REVISIONS ANUALS


PAQUET 5.- PLANS DE FORMACIÓ (modalitat presencial o online)

-   A l'Òrgan d’Administració

-   A l'Òrgan de Control Intern

-   Als treballadors

PAQUET 6-. PROTOCOLS O POLÍTIQUES ESPECÍFIQUES

 

©2020 por Mi Sitio. Creada con Wix.com