CANAL DE DENÚNCIES O "WHISTLEBLOWING CHANNELS"

El Canal de Denúncies, o "whistleblowing channels" tal com el coneixen al món anglosaxó, és un mecanisme intern que les organitzacions...